Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-10-2020 gepubliceerd door Koninklijke Bibliotheek. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2020-51205".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-51205
Jaargang 2020
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2020-10-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 51205
Publicerende organisatie Koninklijke Bibliotheek
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Tijdelijke subsidieregels Leesoffensief, Koninklijke Bibliotheek
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties