Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-02-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Benoemingen en ontslagen en heeft als identifier "stcrt-2020-5113".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-5113
Jaargang 2020
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-02-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 5113
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Benoemingen en ontslagen
Taal nl
Titel Besluit van 24 januari 2020 tot ontslag van de voorzitter en lid van de commissie auteursrecht en benoeming van de voorzitter van de commissie auteursrecht
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties