Besluit van 24 januari 2020 tot ontslag van de voorzitter en lid van de commissie auteursrecht en benoeming van de voorzitter van de commissie auteursrecht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 21 januari 2020, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2793359;

Gelet op artikel 11 van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan de voorzitter en lid van commissie auteursrecht,

mw. prof. mr. M. de Cock Buning te Amsterdam, wordt op haar verzoek ontslag verleend.

Artikel 2

Tot voorzitter van de commissie auteursrecht wordt benoemd

mw. prof. mr. M.M.M. van Eechoud te Eindhoven.

Artikel 3

De voorzitter wordt benoemd tot 26 juli 2022.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 januari 2020. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 13 januari 2020, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 13 januari 2020.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 januari 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Naar boven