Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-49816".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-09-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit VO en artikel 6 van het Eindexamenbesluit VO BES
Identifier stcrt-2020-49816
Jaargang 2020
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-09-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 49816
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 9 september 2020, nr. 24323627, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs wegens de actualisatie en verduidelijking van de examenprogramma's voor de profielvakken in het vmbo
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties