Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-09-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-47727".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-09-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-47727
Jaargang 2020
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-09-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 47727
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Wijziging van het besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021, Staatscourant [2019, 30558]
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties