Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-09-2020 gepubliceerd door Zeewolde. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2020-47661".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Zeewolde
Grondslag artikel 7, eerste lid, van de Wet voorkeursrecht gemeenten]|[1.0:c:BWBR0003391&artikel=7&lid=1&g=2012-03-23
Jaargang 2020
Maker Zeewolde
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM/2.11/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-09-09
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Gemeente Zeewolde - aanwijzing op basis van artikel 6 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van percelen grond - gelegen in het gebied langs de Baardmeesweg 1 tot en met 13 en gelegen tussen de Knardijk en het bedrijventerrein Trekkersveld III
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-47661
Volgnummer 47661