Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-09-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-46186".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-08-31
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies
Identifier stcrt-2020-46186
Jaargang 2020
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-09-04
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 46186
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 augustus 2020, nr. 2020-0000111068, tot Wijziging Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies in verband met het verduidelijken van de arbeidsmarktscan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties