Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-08-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-44980".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-08-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artt. 3c, 4a, 4d, 4h, 5, en 13 Tabaks- en rookwarenwet en 3.4 en 5.10 Tabaks- en rookwarenbesluit
Identifier stcrt-2020-44980
Jaargang 2020
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-08-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 44980
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 augustus 2020, kenmerk 1734304-209127-WJZ, houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling in verband met technische wijzigingen in de regels over het uitstallen van sigaren, pijp- en pruimtabak en de standaardverpakkingen voor shagtabak met deksel, en enkele andere correcties
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties