Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-08-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-41743".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 44a, eerste lid, onderdeel a, van de Woningwet
Identifier stcrt-2020-41743
Jaargang 2020
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-08-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 41743
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 2020, nr. 2020-0000332321, houdende wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met het vergroten van de doelmatigheid en het vereenvoudigen van de uitvraag van het overzicht van voorgenomen werkzaamheden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties