Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-07-2020 gepubliceerd door Raden voor Rechtsbijstand (Cluster). De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2020-39755".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 4, tweede lid, Wet op de rechtsbijstand
Identifier stcrt-2020-39755
Jaargang 2020
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2020-07-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 39755
Publicerende organisatie Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Reglement Bestuur Raad voor Rechtsbijstand
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties