Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-2020 gepubliceerd door Schouwen-Duiveland. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2020-39375".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Schouwen-Duiveland
Jaargang 2020
Maker Schouwen-Duiveland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.6/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-07-24
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.1676.00290Bpp-VA01
Taal nl
Titel Kennisgeving (gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluplan wonen’
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-39375
Volgnummer 39375