Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-07-2020 gepubliceerd door Zorginstituut Nederland. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-38752".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-04-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 91, eerste lid van de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 4.4, derde lid, en artikel 4.5, eerste lid, van het Besluit Wfsv
Identifier stcrt-2020-38752
Jaargang 2020
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2020-07-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 38752
Publicerende organisatie Zorginstituut Nederland
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland van 14 april 2020 (kenmerk 2020010360), tot wijziging van de beleidsregels ter verdeling van de besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties