Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-07-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2020-38421".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-38421
Jaargang 2020
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-07-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 38421
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Vergunningen
Subrubriek Andere vergunningen
Taal nl
Titel Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties