Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-07-2020 gepubliceerd door Gennep. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2020-37975".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Bijlage situatietekening blauwe zone Pottenhoek|exb-2020-36952
Bijlage situatietekening eenrichtingsverkeer Bleekstraat|exb-2020-36953
Bijlage situatietekening De Poel|exb-2020-36954
Citeertitel Gemeente Gennep - Instellen blauwe zone Pottenhoek, eenrichtingsverkeer Bleekstraat en gedeeltelijk opheffen blauwe zone De Poel - Oliestraat, Molenstraat, Bleekstraat, De Poel
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gennep
Geo informatie (coördinaten) 195344.092 412600.182
Geo informatie (coördinaten) 195384.368 412618.63
Geo informatie (coördinaten) 195382.793 412583.847
Geo informatie (coördinaten) 195324.45 412644.782
Geo informatie (coördinaten) 195195.324 412560.521
Jaargang 2020
Maker Gennep
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/3.6/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 6591DG 10
Postcode en huisnummer 6591DH 9
Postcode en huisnummer 6591DJ 17
Postcode en huisnummer 6591CV 38
Postcode en huisnummer 6591BV 1
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-07-13
Referentienummer 389349
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam Oliestraat
Straatnaam Bleekstraat
Straatnaam Molenstraat
Straatnaam Nieuwstraat
Straatnaam De Poel
Taal nl
Titel Verkeersbesluit Gemeente Gennep
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Type verkeersbesluit maatregel(en) tot wijziging van de inrichting van de weg
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Verkeersborden E10
Verwijzing stcrt-2020-37975
Volgnummer 37975
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Woonplaats Gennep
Woonplaats Gennep
Woonplaats Gennep
Woonplaats Gennep
Woonplaats Gennep