Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-07-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-37639".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-07-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 7.3, derde lid, juncto 7.7, eerste lid, van de Erfgoedwet
Identifier stcrt-2020-37639
Jaargang 2020
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-07-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 37639
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juli 2020, nr. 24931889, houdende wijziging van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten in verband met het subsidiabel stellen van verduurzamingsonderzoeken
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties