Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-36712".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel (Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo)
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 42b, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 27d, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 8.0.2, tweede lid, en 8.0.3, vijfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs
Identifier stcrt-2020-36712
Jaargang 2020
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-07-10
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 36712
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 mei 2020, nr. MBO/24508460, houdende regels voor gegevensverstrekking over overstappende jongeren naar het middelbaar beroepsonderwijs
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties