Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-07-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-35899".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-06-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 6a van de Plantenziektenwet
Identifier stcrt-2020-35899
Jaargang 2020
Onderwerp Landbouw | Planten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-07-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 35899
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 juni 2020, nr. WJZ/ 20087718, houdende wijziging van de Regeling tarieven Plantenziektenwet
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties