Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-35208".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-06-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 2, derde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet College voor Toetsen en Examens en artikel 10, tweede lid, en artikel 16, vierde lid, van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal;
Identifier stcrt-2020-35208
Jaargang 2020
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-07-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 35208
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van het College voor toetsen en examens van 22 juni 2020, nummer CvTE-20.01236, houdende vaststelling van het examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2021 (Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2021)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties