Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-34592".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-06-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 29, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede de artikelen 44, 52, vierde lid en 60 van het Eindexamenbesluit VO
Identifier stcrt-2020-34592
Jaargang 2020
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-07-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 34592
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 juni 2020, nr. VO/24692953, tot wijziging van het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020 in verband met de regels over afronding van het cijfer voor de resultaatverbeteringstoets
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties