Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-06-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen en heeft als identifier "stcrt-2020-34562".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Toneel en dans 2020/2021
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 2, eerste lid en artikel 4, derde lid, Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.
Identifier stcrt-2020-34562
Jaargang 2020
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-06-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 34562
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen
Taal nl
Titel Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties