Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2020 gepubliceerd door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-34452".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-06-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Grondslag Artikel 13 van de Tabaks- en rookwarenwet
Grondslag Artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Mandaatregeling VWS
Grondslag Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;
Identifier stcrt-2020-34452
Jaargang 2020
Onderwerp Economie | Industrie
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2020-06-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 34452
Publicerende organisatie Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 22 juni 2020 tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 09)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties