Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-06-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-33474".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Identifier stcrt-2020-33474
Jaargang 2020
Materiële uitwerkingtreding 2021-10-01
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-06-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 33474
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 16 juni 2020, Min-BuZa.2020.5398-43, tot wijziging van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties