Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-06-2020 gepubliceerd door Weert. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2020-32844".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Weert
Jaargang 2020
Maker Weert
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.6/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-06-17
Referentienummer 241-2020
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0988.PBBosontwikkeling-ON01
Taal nl
Titel Gemeente Weert - ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen - Bosontwikkeling, Weert
Type ruimtelijk plan omgevingsvergunning met planafwijking
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-32844
Volgnummer 32844