Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2020 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2020-32702".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 156056.87 452021.418
Geo informatie (gemeente) Utrechtse Heuvelrug
Geo informatie (provincie) Utrecht
Jaargang 2020
Maker Utrecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.6/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-06-18
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.9926.IP1709N226Maarsber-OW01
Straatnaam Woudenbergseweg
Taal nl
Titel Bekendmaking ontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen en ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder.
Type ruimtelijk plan inpassingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-32702
Volgnummer 32702
Woonplaats Maarsbergen