Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2020 gepubliceerd door Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-3262".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-01-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-3262
Jaargang 2020
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2020-01-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 3262
Publicerende organisatie Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 12 januari 2020, nummer WBV 2020/1, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties