Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2020-31621".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-31621
Jaargang 2020
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-06-12
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 31621
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Vergunningen
Taal nl
Titel Besluit project Porthos Transport en opslag van CO2: besluiten onder toepassing rijkscoördinatieregeling brengen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type vergunning Andere vergunningen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties