Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-31393".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet
Identifier stcrt-2020-31393
Jaargang 2020
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-06-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 31393
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Voorpublicatie tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweeëntwintigste tranche)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties