Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-05-2020 gepubliceerd door Heemskerk. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2020-29075".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 105364.931 502373.916
Geo informatie (gemeente) Heemskerk
Grondslag artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=1.3.1&g=2017-07-01
Jaargang 2020
Maker Heemskerk
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanOverig-Web-ZM/2.6/xml/MC-DRP-PlanOverig-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 1964LJ 48
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-05-29
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overig
Samenvatting Bekendmaking van de voorbereiding bestemmingsplan ‘Water acker 2’.
Straatnaam Rijksstraatweg
Taal nl
Titel Openbare bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan Water acker 2, Heemskerk
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-29075
Volgnummer 29075
Woonplaats Heemskerk