Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-05-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-28349".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-05-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-28349
Jaargang 2020
Onderwerp Verkeer | Spoor
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-05-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 28349
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen coronacrisis). Wijziging van het besluit van 6 mei 2020, nr. 2020-9594, Staatscourant 2020, 26066
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties