Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2020, 28349Besluiten van algemene strekking

Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen coronacrisis). Wijziging van het besluit van 6 mei 2020, nr. 2020-9594, Staatscourant 2020, 26066

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek

Besluit van 19 mei 2020, nr. 2020-10789

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten

Dit besluit wijzigt het besluit van 6 mei 2020, nr. 2020-9594 (Stcrt. 2020, 26066). De wijziging betreft de toevoeging van een goedkeuring waardoor geen btw hoeft te worden geheven over de levering van mondkapjes.

ARTIKEL I

Het besluit van 6 mei 2020, nr. 2020-9594 (Stcrt. 2020, 26066) wordt als volgt gewijzigd:

Aan onderdeel 9 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 9c. Levering van mondkapjes

In het kader van de bestrijding van het coronavirus geldt een aantal basisregels. Eén van de basisregels is dat 1,5 meter afstand van anderen moet worden gehouden. Gebleken is dat het opvolgen van die basisregel vrijwel niet mogelijk is bij het gebruik van het openbaar vervoer. Om het risico op overdracht van het coronavirus waar mogelijk te beperken, is besloten om vanaf 1 juni 2020 het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht te stellen. Dit is aanleiding voor het treffen van een tijdelijke goedkeuring. Deze goedkeuring kan worden toegepast met ingang van 25 mei 2020 en geldt tot 1 september 2020.

Goedkeuring

Ik keur goed dat geen btw wordt geheven over de levering van mondkapjes.

Als van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt geldt het volgende. Over de levering van mondkapjes (zowel medische als niet-medische) is geen btw verschuldigd. Dit heeft echter geen gevolgen voor de aftrek van btw bij de leverancier (de goedkeuring werkt als een nultarief). Het begrip ‘mondkapjes’ moet naar algemeen spraakgebruik worden uitgelegd.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 25 mei 2020.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 mei 2020

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken