Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-05-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-24728".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-04-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag art. 3.4 Tabaks- en rookwarenbesluit
Identifier stcrt-2020-24728
Jaargang 2020
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-05-04
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 24728
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 april 2020, kenmerk 1668603-203750-WJZ, houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling in verband met de invoering van standaardverpakkingen voor sigaretten en shagtabak
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties