Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-04-2020 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Onteigeningen en heeft als identifier "stcrt-2020-23033".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-23033
Jaargang 2020
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2020-04-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 23033
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Onteigeningen
Taal nl
Titel Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000681 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Deurne krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplannen Leegveld Deurne en Leegveld Deurne-2).
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties