Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-04-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-21471".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-04-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-21471
Jaargang 2020
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-04-10
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 21471
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 april 2020, nr. WJZ/20098271, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de tijdelijke uitbreiding van titel 2.5. Borgstelling MKB-landbouwkredieten tot MKB-visserij- en aquacultuurkredieten vanwege de uitbraak van het coronavirus
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties