Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-03-2020 gepubliceerd door Asten. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-15179".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Asten
Grondslag Onbekend
Jaargang 2020
Maker Asten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM/2.4/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-03-12
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Oproep tot het indienen van vergunningaanvragen voor de exploitatie van een speelautomatenhal in Asten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-15179
Volgnummer 15179