Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-03-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-14351".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-03-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;
Identifier stcrt-2020-14351
Jaargang 2020
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-03-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 14351
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 maart 2020, nr. WJZ/ 20041948, houdende eenmalige specifieke uitkeringen in verband met de uitvoering van Regio Deals derde tranche (Regeling specifieke uitkering Regio Deals derde tranche)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties