Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-03-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-13498".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-02-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 75a van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 127e van de Wet voortgezet onderwijs BES, artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
Identifier stcrt-2020-13498
Jaargang 2020
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-03-10
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 13498
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 februari 2020, nr. VO/ 20538362, houdende wijziging van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen in verband met het aanpassen van de subsidieplafonds en de bedragen per kilometer, alsmede wijziging van de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023 in verband met de toevoeging van een derde aanvraagtijdvak voor opnieuw gewijzigde aanvragen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties