Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-03-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-13459".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-03-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 3a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
Identifier stcrt-2020-13459
Jaargang 2020
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-03-05
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 13459
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 2 maart 2020, nr. 2020-0000030255 tot wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties