Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-12409".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-03-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 11.1, vijfde lid, tweede zin, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
Identifier stcrt-2020-12409
Jaargang 2020
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-03-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 12409
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 2 maart 2020, nr. 2020-0000102565, houdende toevoeging van gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen aan Bijlage 2 behorende bij artikel 1.11, eerste lid, onderdeel o, en tweede lid, onderdeel j, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II in verband met vermindering van de verhuurderheffing voor verhuurders in die gemeenten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties