Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-01-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Adviezen Raad van State en heeft als identifier "stcrt-2020-1177".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Adviesnummer Raad van State W18.19.0213/IV
Alternatieve titel Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken
Behandeld dossier 21501-33;703
Behandeld dossier 21501-33;717
Behandeld dossier 22112;2235
Behandeld dossier 35368;4
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-1177
Jaargang 2020
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-01-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1177
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Adviezen Raad van State
Taal nl
Titel Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties