Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-01-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-79".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-12-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 7.3, eerste lid, en 7.5, eerste lid, van de Erfgoedwet
Identifier stcrt-2019-79
Jaargang 2019
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-01-04
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 79
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2018, nr. WJZ/1443737 (10002), houdende wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten in verband met een verhoging van het subsidiepercentage, alsmede verhoging van de subsidieplafonds voor groene monumenten en overige rijksmonumenten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties