Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2019 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2019-71779".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden derde wijziging
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Delft
Geo informatie (gemeente) 's-Gravenhage
Geo informatie (gemeente) Leidschendam-Voorburg
Geo informatie (gemeente) Midden-Delfland
Geo informatie (gemeente) Pijnacker-Nootdorp
Geo informatie (gemeente) Rijswijk
Geo informatie (gemeente) Wassenaar
Geo informatie (gemeente) Westland
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Geo informatie (provincie) Zuid-Holland
Grondslag artikel 53 van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=53&g=2018-06-13
Jaargang 2019
Maker Zuid-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM/2.0/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-12-30
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden derde wijziging
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2019-71779
Volgnummer 71779