Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2019 gepubliceerd door Asten. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2019-71772".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Bijlage tekening 2019-24-12|exb-2019-63283
Citeertitel gemeente Asten - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Deken van Pelthof
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Asten
Geo informatie (coördinaten) 179930 379345
Jaargang 2019
Maker Asten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/3.0/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 5721KX 147
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-12-31
Referentienummer zaaknummer 2019078854
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Samenvatting College van B&W besluit tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Deken van Pelthhof achter Bartholomeus.
Straatnaam Deken van Pelthof
Taal nl
Titel Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Deken van Pelthof achter Bartholomeus
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Verkeersborden E6
Verwijzing stcrt-2019-71772
Volgnummer 71772
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Woonplaats Asten