Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-71026".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-12-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 24, derde lid, van de Wet windenergie op zee
Grondslag op artikel 66l van de Gaswet
Identifier stcrt-2019-71026
Jaargang 2019
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-12-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 71026
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 december 2019, nr. WJZ/ 19312273, tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong en de Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord) in verband met het herstel van twee omissies
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties