Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-69412".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Identifier stcrt-2019-69412
Jaargang 2019
Materiële uitwerkingtreding 2020-04-01
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-12-20
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 69412
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 10 december 2019, nr. MINBUZA-2019.4620-31, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds OKP eerste kwartaal 2020)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties