Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-66212".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal artikel 10, eerste lid;
Identifier stcrt-2019-66212
Jaargang 2019
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-12-05
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 66212
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 november 2019, nummer CvTE-19.01164, houdende wijziging van het Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2020, in verband met de uitbreiding van de afnamecapaciteit voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties