Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-66040".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-11-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 1.5l, vierde lid, 1.5m, tweede lid, 1.5o, tweede lid, 1.5p, zesde lid en 7.32, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit
Identifier stcrt-2019-66040
Jaargang 2019
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-12-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 66040
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2019, nr. 2019-0000155436, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de nadere invulling van algemene eisen voor registers waarin specifieke beroepsbeoefenaren zich dienen te (her-)registreren, de (her-)registratie daarin en de eisen voor (her-)registratie in het Register kraanmachinisten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties