Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-11-2019 gepubliceerd door Geertruidenberg. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2019-65607".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Geertruidenberg
Geo informatie (gemeente) Drimmelen
Geo informatie (gemeente) Geertruidenberg
Grondslag hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&hoofdstuk=I&g=2018-06-13
Grondslag artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=1&lid=2&g=2018-06-13
Jaargang 2019
Maker Geertruidenberg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-11-28
Regeling CVDR629884_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie CJG Drimmelen Geertruidenberg
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2019-65607
Volgnummer 65607