Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Convenanten en heeft als identifier "stcrt-2019-64467".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-64467
Jaargang 2019
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-11-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 64467
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Convenanten
Taal nl
Titel Convenant inzake de Nederlandse erkenning van de Limburgse taal
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties