Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-11-2019 gepubliceerd door De Fryske Marren. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2019-62891".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel De Fryske Marren - Verkeersbesluit GPP - Joure
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke De Fryske Marren
Geo informatie (coördinaten) 182481 553124
Jaargang 2019
Maker De Fryske Marren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/2.1/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8501GG
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-11-14
Referentienummer 1940188634
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam Wietske Tademalaan
Taal nl
Titel Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Verkeersborden E6
Verwijzing stcrt-2019-62891
Volgnummer 62891
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een gelede vrachtwagen
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus
Weggebruiker fietsers
Weggebruiker voetgangers
Woonplaats Joure