Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-11-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2019-61798".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-61798
Jaargang 2019
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-11-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 61798
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 november 2019, kenmerk 1601757-197560-WJZ, houdende de intrekking van een drietal uitgewerkte regelingen betreffende de Raad voor de volksgezondheid en zorg en de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties